- Reklama -

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy w Pawłowie Radni jednogłośnie udzielili Markowi Wojtasowi, wójtowi gminy Pawłów absolutorium za 2016 rok.

W dniu 27 czerwca Rada Gminy w Pawłowie podsumowała pracę włodarza gminy za 2016 rok. Zanim radni przystąpili do głosowania, radny i jednocześnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Głowacki przedstawił wszystkim zebranym pozytywną opinię dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 57 908 306,25 zł, co stanowi 96,6% założonego planu. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 54 783 124,86 zł (90,25% planu), z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 50 753 487,29 zł, a na wydatki majątkowe
kwotę 4 029 637,57 zł. W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 125 181,39 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach po zapoznaniu się z informacjami komisji rewizyjnej i przeanalizowaniu budżetu za 2016 rok wydała pozytywną opinię. Świadczy to, iż ubiegłoroczny budżet zrealizowany
został prawidłowo. Radni natomiast udzielili wójtowi absolutorium jednogłośnie.

Wójt podziękował wszystkim radnym za udzielenie absolutorium i doskonałą współpracę:  skarbnik Halinie Pocheć za wsparcie i pomoc w przygotowaniu budżetu, przewodniczącemu Rady Gminy Henrykowi Więcławowi, sołtysom, urzędnikom Urzędu Gminy i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji ubiegłorocznego budżetu.

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...