Audyty wniosków na Odnawialne Źródła Energii (OZE) dobiegają końca

0
1200
- Reklama -

Audytorzy z firmy MULTI TRONIK są bliscy zakończenia audytów przeprowadzanych wśród mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli wnioski i wyrazili chęć instalacji odnawialnych źródeł energii tj. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Do dzisiejszego dnia przeprowadzono 353 audyty, pozytywnie oceniono 269, negatywnie lub rezygnacja 84. Rozmawiamy z Krzysztofem Charemskim, sekretarzem gminy, koordynatorem projektu.

Dobiega końca realizacja audytów dla mieszkańców gminy Pawłów zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii. Ile audytów udało się już zrealizować?

Audytorzy firmy MULTI TRONIK są już na ukończeniu audytów. W tej chwili zrealizowali już 353 audyty, wśród których pozytywnie oceniono 269.

Jakie kryteria musi spełnić gmina, aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego?

Minimalna wielkość dla całej gminy, aby mogła skorzystać z dofinansowania to 500 kWh, maksymalnie 2000 kWh dla pozyskanej energii słonecznej i minimum 500 kWh a maksymalnie 2000 kWh dla pomp ciepła.

W zakresie energii słonecznej nie mamy żadnego problemu bowiem wśród dotychczas przeprowadzonych audytów mamy już zapotrzebowanie na 904,1 kWh (fotowoltaika – 711,3 kWh, kolektory słoneczne – 192,8 kWh).

Problem natomiast jest jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na pompy ciepła. W tej chwili, z przeprowadzonych audytów, mamy zapotrzebowanie na poziomie 265 kWh i minimalnego progu 500 kWh raczej nie osiągniemy. Dlatego wszystkich mieszkańców, którzy zapisywali się na pompy ciepła prosimy o rozważenie możliwości instalacji kolektorów słonecznych. O podjętych decyzjach prosimy o informację do gminy.

W których miejscowościach jest największe zainteresowanie energią odnawialną?

Największa liczba chętnych do instalacji OZE to mieszkańcy miejscowości: Pawłów (24 wnioski), Łomno (20), Grabków (16), Wieloborowice (14), Rzepin Drugi (14). Zaledwie po 1 wniosku złożyli mieszkańcy: Świśliny, Modrzewia i Świętomarzy.

Czy jeszcze jest możliwość zgłoszenia udziału w projekcie?

Osoby zainteresowane mogą jeszcze składać wnioski do Urzędu Gminy w Pawłowie, ale jest to już ostatni dzwonek. Po zakończeniu audytów już takiej możliwości nie będzie. Będziemy bowiem potrzebować czasu na sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, która następnie zostanie złożona razem z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku zainteresowania zachęcam do kontaktu osobistego w Urzędzie Gminy w Pawłowie, pok. nr 6 lub telefonicznego tel. 41 272 16 14 wew. 116.

Kiedy gmina złoży wniosek o dofinansowanie?

Ostateczny termin złożenia wniosków został wyznaczony na dzień 20 października br. Wniosek złożymy niezwłocznie po opracowaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

 

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...