Kontakt

Kronika Pawłowska • ISSN: 2449-8211
Wydawca: ITSTAR Piotr Maj, Tarczek 107, 27-225 Pawłów
Redaktor naczelny: Piotr Maj, tel. 505 678 692, e-mail: biuro@itstar.pl