Monika Skrzeczyna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie
- Reklama -

30 września zakończy się pierwszy okres na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”. Aby nadal otrzymywać świadczenie należy ponownie złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. Rozmowa z Moniką Skrzeczyną, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie.

Proszę przypomnieć kiedy dokładnie kończy się pierwszy okres na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W praktyce oznacza to że osoby które otrzymały na ten okres pozytywną decyzję do 30 września 2017 r. otrzymywać będą to świadczenie.

Co należy zrobić, aby mieszkańcy gminy Pawłów mogli nadal korzystać z tego świadczenia?

Mieszkańcy gminy Pawłów, podobnie jak wszystkie osoby w kraju, które chcą zachować prawo do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” muszą złożyć ponownie wniosek o jego przyznanie. Wnioski od mieszkańców gminy Pawłów przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie. Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Czy główne zasady przyznawania świadczenia pozostały bez zmian?

Są pewne zmiany, ale jeżeli chodzi o główne zasady pozostają one niezmienione. Rządowy program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Kiedy złożyć wniosek?

Składanie wniosków na nowy okres trwa od 1 sierpnia. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze dostępne są w naszej siedzibie.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Wspomniała Pani, że od 1 sierpnia można składać już wnioski na nowy okres. Ile rodzin skorzystało już z tej możliwości?

Przyjęliśmy ponad 800 wniosków. W analogicznym okresie w 2016 roku było to, aż 806 wniosków. Na koniec lipca 2017 r. świadczenie wychowawcze w naszej gminie pobierało 1 324 rodziny, na 2 213 dzieci. Tak więc dopiero nieco ponad 50% rodzin złożyło wniosek na świadczenie na nowy okres.

Co się stanie, gdy z jakiejś przyczyny nie uda się komuś złożyć wniosku w sierpniu?

Może to spowodować, iż nie zostanie zachowana regularność wypłat świadczenia, a w skrajnych przypadkach do utraty tego świadczenia. Wszystko zależy kiedy wpłynie do nas prawidłowo wypełniony wniosek.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Jakie rzędu środki trafiają do rodzin z gminy Pawłów w ramach świadczenia wychowawczego?

Miesięcznie na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczamy kwotę 1 100 000 zł.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

 

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...