- Reklama -

Nie ma pewności czy w tym roku dojdzie do odbioru odpadów zawierających azbest od osób z terenu gminy Pawłów, które złożyły wniosek o usuniecie odpadów z terenu posesji. Wniosek o dofinansowanie złożony przez gminę znalazł się na liście rezerwowej ze względu na ograniczone środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest w latach poprzednich było dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (NFOŚiGW) w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych. W roku bieżącym pomimo złożonego wniosku o dofinansowanie, Gmina Pawłów nie uzyskała środków finansowych na realizację zadania polegającego na usunięciu odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pawłów. Ze względu na ograniczone środki finansowe wniosek gminy znalazł się na liście rezerwowej.

Corocznie od 2009 roku Urząd Gminy w Pawłowie organizował zbiórkę wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłów. Łącznie z terenu gminy odebrano – 1 706 ton wyrobów zawierających azbest.

Kolejny nabór wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest planowany jest na początek przyszłego roku.

Osoby które złożyły wniosek w roku 2017 nie muszą po raz kolejny składać wniosku o zabranie odpadów zawierających azbest. Wnioski automatycznie przechodzą na rok 2018.

Jak informuje Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów Urząd prowadzi jeszcze rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Jeżeli pojawią się tylko dodatkowe środki to podjęte zostaną działania mające na celu odbiór zgromadzonych odpadów.

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...