Marek Wojtas
- Reklama -

Obecność gminy Pawłów w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej owocuje intensywnym rozwojem pawłowskich firm. Zarówno istniejące podmioty gospodarcze, jak i nowi przedsiębiorcy wykorzystują doskonale szanse jakie daje im Stowarzyszenie z Łagowa.

Początkiem 2017 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozstrzygnęło konkurs w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 – Nowe miejsca pracy, Dotacje na rozwijanie istniejących firm. Po środki w wysokości 3,3 mln złotych mogli sięgać między innymi przedsiębiorcy z terenu gminy Pawłów. Oprócz gminy Pawłów do walki o te środki uprawnieni byli przedsiębiorcy z gmin: Brody, Nowa Słupia, Waśniów, Baćkowice, Iwaniska oraz Łagów. Pawłowscy przedsiębiorcy zdominowali ten nabór. Z jej terenu wpłynęło 7 na 15 wniosków, z których aż 5 otrzymało dofinansowanie. Łącznie do gminy Pawłów trafiła prawie połowa wszystkich środków tj. ponad 1,3 mln zł.

W połowie listopada Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej z siedzibą w Łagowie rozstrzygnęło konkurs w ramach działania 1.1.1 – Nowe miejsca pracy w ramach którego uruchomione zostaną premie udzielane na zakładanie działalności gospodarczej. Po dotacje w wysokości 50 000 zł lub 75 000 zł mogły ubiegać się osoby pragnące rozpocząć przygodę z własnym biznesem. Pula środków przeznaczona na konkurs wynosiła 700 000 zł.

Zainteresowanie konkursem w gminie Pawłów było ogromne. W spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 8 września  wzięło udział ponad 20 osób. Mimo restrykcyjnych warunków konkursowych wnioski złożyły i dofinansowanie otrzymało 3 osoby. Warto podkreślić, że na 7 gmin stanowiących Stowarzyszenie wpłynęło zaledwie 8 wniosków. Trzy wnioski z terenu gminy Pawłów to doskonały wynik.

Piotr Sadłocha

Gmina Pawłów słynie z przedsiębiorczości i to widać po wynikach obu konkursów. Zarówno w naborze dla istniejących przedsiębiorców, jak i dla osób które pragnęły rozpocząć przygodę z biznesem mieszkańcy gminy Pawłów dominowali, maksymalnie wykorzystując szanse jakie daje im nasze Stowarzyszenie. Myślę, że tak dobry wynik jest efektem kilku czynników. Pierwszym jest bardzo dobrze przeprowadzona kampania promocyjna. Wiem, że gmina Pawłów informowała swoich przedsiębiorców wieloma kanałami. Były informacje na stronie internetowej, w lokalnej prasie, a także kampanie za pomocą systemu SMS. Bardzo cenne okazały się również spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, które wspólnie z gminą Pawłów organizowaliśmy bezpośrednio przed naborem wniosków. Spotkania te w gminie Pawłów cieszyły się ogromną popularnością – niespotykaną w innych gminach. Na nich odpowiadaliśmy na wszelkie pytania, rozwiewaliśmy wątpliwości i zachęcaliśmy  do złożenia wniosków – mówi Piotr Sadłocha, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. – Środki w ramach działania na rozwijanie istniejących firm większość z nich już wykorzystała, wiele z nich już jest na etapie przygotowania ostatecznego wniosku o płatność.  Środki na zakładanie działalności będziemy uruchamiać w najbliższym czasie. Dla osób zainteresowanych dotacjami powiem, że nasze Stowarzyszenie ogłosi jeszcze konkursy zarówno na rozwijanie działalności jak i zakładanie nowych biznesów. Mamy oszczędności z obu konkursów, które przeznaczymy na kolejne nabory. Nie będą to już tak duże dotacje, ale myślę że i o takie środki będzie warto powalczyć.  Dokładnych terminów jeszcze nie znamy dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, stosowne informacje przekazywać zapewne będzie również Urząd Gminy w Pawłowie – dodaje Piotr Sadłocha.

Marek Wojtas

To doskonała wiadomość dla naszej gminy. Skorzystają z tych środków wszyscy. Przedsiębiorcy rozwiną swoje biznesy, a co za tym idzie pojawią się nowe miejsca pracy. Każdy ze złożonych wniosków w ramach rozwoju firm zakłada utworzenie 2-3 nowych miejsc pracy. W Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej jesteśmy już kilka lat i osobiście bardzo sobie cenię współpracę. Dziękuję Dyrektorowi, Zarządowi, Członkom Stowarzyszenia za wsparcie naszych przedsiębiorców – mówi Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...