W Szkole Podstawowej w Radkowicach trwają prace związane z przeniesieniem wyposażenia szkoły do budynku po szkole w Bostowie. Bieżące postępy prac śledzą (od lewej): Marcin Głowacki - dyrektor, Marek Wojtas - wójt gminy Pawłów oraz Andrzej Drążek - przedstawiciel społeczności lokalnej do bieżących kontaktów z gminą w sprawach remontu szkoły.
- Reklama -

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach” znalazł się wśród 53 projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach” złożony został do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Uchwałą z dnia 2 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął I etap ww. konkursu i zakwalifikował projekt z gminy Pawłów do dofinansowania. Projekt opiewa na łączną kwotę ponad 2,4 mln złotych, z czego kwota 1 800 955,95 zł pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach – Kolonii wraz z jej termomodernizacją. Największe zmiany planowanych robót dotyczą rozbudowy i przebudowy łącznika. Istniejący łącznik wykonany z drewna jest w bardzo złym stanie technicznym – zostanie on rozebrany. Nowy łącznik zostanie wykonany jako murowany. Ponadto zostanie on poszerzony z szerokości ok. 5,96 m do ok. 8,01m. Poszerzenie go o ok. 2,05 m zwiększy jego funkcjonalność. Wygospodaruje miejsce na kotłownię gazową oraz zwiększy powierzchnię szatni dla uczniów. Zachowany zostanie obecny charakter tej części budynku. Ściana zewnętrzna łącznika zostanie cofnięta w stosunku do lica słupów sali gimnastycznej. Łącznik kryty będzie dachem dwuspadowym z zachowaniem dotychczasowego kąta nachylenia połaci dachowej z wysuniętym jak dotychczas okapem. Ze względu na jego poszerzenie podniesie się nieznacznie kalenica dachu – nadal będą widoczne uskoki między połaciami dachu poszczególnych części. Wykonane zostanie ocieplenie ściany za pomocą wełny mineralnej. Elewacja wykończona zostanie drewnianą deską okładzinową w kolorze – orzech. W elewacji frontowej łącznika pojawią się drzwi drewniane – wejście do kotłowni oraz okno. Zostaną zwiększone wysokości wewnątrz budynku do wysokości 3,0 m oraz 2,80 m w części łącznika – bez zmiany wysokości kalenicy dachu. Stropy zostaną wymienione na drewniane, sufity drewniane zastąpione sufitami wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych GKF w kolorze białym. Ocieplenie ścian ceglanych zaprojektowano styropianem grubości 15 cm, wykończone tynkiem gładkim w kolorze jasno szarych cegieł.

Pokrycie dachu (obecnie eternit falisty) zostanie wymienione na blachę płaską. Kolor blach – ciemno – szary. Parapety zewnętrzne zostaną wykonane jako blaszane w kolorze pokrycia dachowego. Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego.

Okna wykonane w istniejących podziałach w kolorze białym – drewniane. Wszystkie drzwi zewnętrzne drewniane w kolorze brązowym – orzech.

Posadzki w klasach lekcyjnych i korytarzach wymienione zostaną na współczesne: tarkett i płytki ceramiczne. W sali gimnastycznej wykonana zostanie podłoga drewniana na legarach.
Zostanie wykonany również remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej. Przewody instalacji wykonane zostaną jako kryte. Ogrzewanie klas i korytarzy – grzejnikowe, ogrzewanie sali gimnastycznej – podłogowe. Wentylacja z wykorzystaniem wymiennika gruntowego – elementy niewidoczne wykonane pod posadzką. Centralne ogrzewanie – gazowe wspomagane gazową pompą ciepła ze źródłem dolnym w postaci pięciu sond głębinowych. W tylnej części szkoły – za salą gimnastyczną zostanie usytuowana terenowa czerpnia powietrza jako element wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej. Usytuowanie czerpni terenowej oraz sond terenowych nie ma wpływu na wartości estetyczne i historyczne obiektu. Wokół budynku zostanie wymieniona betonowa opaska na opaskę wykonaną z kostki betonowej w kolorze szarości. Okapy dachu z widocznymi elementami konstrukcyjnymi krokwi.

Ponadto wykonane zostaną poniższe roboty budowlane: przebudowa istniejących kominów oraz czap kominowych z dostosowaniem ich wysokości do obecnie obowiązujących przepisów; docieplenie kominów; wymiana instalacji odgromowej i wewnętrznej instalacji elektrycznej; wyposażenie wszystkich okien w nawiewniki higrosterowane (z wyłączeniem łazienek); modernizacja schodów zewnętrznych; wykonanie opaski wokół budynku; modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wynikającej z audytu energetycznego budynku.

Mocno nadszarpnięta zębem czasu Szkoła Podstawowa w Radkowicach wymaga remontu… Fot. Piotr Maj

– Aktualnie czekamy na podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie umowy ostatecznej. Procedury w Urzędzie Marszałkowskim potrwają jeszcze trochę czasu. Myślę że ok. 2 miesięcy. Nie będziemy jednak czekać na ostateczne dokumenty. W międzyczasie ogłosimy przetarg na wykonawstwo, tak aby po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim niezwłocznie przystąpić do robót budowlanych. Od 1 września dzieci uczęszczające do tej pory do Szkoły Podstawowej w Radkowicach będą się uczyć w budynku po Szkole Podstawowej w Bostowie. Jako samorząd zapewnimy wszystkim dzieciom bezpłatny dowóz do nowego budynku. Będziemy chcieli, aby wszystkie prace zakończyły się do końca przyszłorocznych wakacji, tak aby od kolejnego roku szkolnego młodzież z Radkowic mogła się już uczyć w odremontowanej szkole – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

– Na czerwcowym spotkaniu z rodzicami dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Radkowicach zostałem wybrany jako osoba do kontaktów między rodzicami a samorządem w sprawach związanych z rozbudową szkoły. Aktualnie na bieżąco doglądam spraw związanych z przeniesieniem wyposażenia szkoły w Radkowicach do budynku po szkole w Bostowie, gdzie od 1 września będą się uczyć dzieci z naszej szkoły. Zachęcam rodziców do bieżących kontaktów w przypadku problemów, pytań lub wątpliwości związanych z organizacją najbliższego roku szkolnego – mówi Andrzej Drążek.

Wizualizacja budynku po przebudowie
Wizualizacja budynku po przebudowie

Fotogaleria (Piotr Maj):

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...